Tủ bếp Acrylic black and white

Mã sản phẩm: KLK-A04