Thi công sàn gỗ Căm xe chùa Hoằng Pháp – Hóc Môn

Mã sản phẩm:

Các quy cách thông dụng:

1/ QC: 15 x 90 x 600 mm

2/ QC: 15 x 90 x 750 mm

3/ QC: 15 x 90 x 900 mm