Sàn gỗ Chiu Liu xương cá thi công tại Tân Vạn. Quy cách ván sàn chiu liu 15x65x450mm sơn UV chống trầy 7 lớp

Từ khóa: chiu liu sàn gỗ / sàn gỗ chiu liu / sàn gỗ chiu liu Lào / sàn gỗ chiu liu xương cá / ván sàn chiu liu / ván sàn chiu liu xương cá